Zagotavljanje enakosti

Pri izvajanju načela enakosti spolov v poslovnem sistemu zavoda Papilot upoštevamo Deklaracijo človekovih pravic, smernice Evropske komisije, Evropskega inštituta za enakost spolov ter druge relevantne dokumente in strategije.

Pravilnik o enakosti spolov je v poslovnem sistemu zavoda Papilot je namenjena zagotavljanju delovnega okolja, ki je občutljivo na spolne in druge diskriminacije ali razlikovanja, kot so neupravičena razlikovanja glede na telesno oviranost, spolno identiteto, spolno usmerjenost, starost, vero, socialni status ali druge značilnosti, zaradi katerih so lahko slabše obravnavani in imajo zato manj možnosti za uspeh in udeleženost v vseh procesih poslovnega sistema Papilot. V poslovnem sistemu zavoda Papilot je ničelna toleranca do kakršnegakoli razlikovanja.

 

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.